Cookies & Privacy

Onze kracht is om geen geheimen te hebben voor de klant. In ons privacy beleid wordt niet gewerkt met kleine lettertjes of onduidelijke taal. Wij willen graag dat je ons privacy beleid begrijpt. Mocht er iets niet duidelijk zijn aan ons beleid, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

1. SSL Versleuteling

Uw betaalgegevens worden beveiligd door middel van een SSL versleuteling. Hierdoor kunnen kwaadwillenden niet zomaar uw gegevens bemachtigen en bent u goed beschermd. SSL staat voor Secure Sockets Layer en wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zullen uw betaalgegevens tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

2. Privacy

Blaauw Woonidee respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Blaauw Woonidee niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

3. Analyse

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Blaauw Woonidee kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Blaauw Woonidee (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Blaauw Woonidee. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

4. Cookies

Blaauw Woonidee.nl maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden door uw browser opgeslagen op uw computer en vervolgens gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestelling op te slaan. De informatie die wordt opgeslagen vergemakkelijken uw volgend bezoek aan Blaauw-woonidee.nl, waaronder uw voorkeuren.

5. Juridisch

Blaauw Woonidee is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Blaauw Woonidee, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Blaauw Woonidee is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

6. Verwijderen

Blaauw Woonidee verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Blaauw Woonidee geen onevenredige inspanning of kosten vergt.